CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
20. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 08.03.2018 Predsedajúci: V. Stejskal
16:03:01Zahájení
16:05:311) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:05:31V. Stejskal0Předložení
16:06:47V. Stejskal0Předložení
16:08:02V. Stejskal0Předložení
16:09:20V. Stejskal0Předložení
16:09:532) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:09:53V. Stejskal0Předložení
16:09:57Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:28:11V. Stejskal0Diskuse
16:28:17M. Bula1Diskuse
16:28:48V. Stejskal0Diskuse
16:30:04Bc. F. Boček1Diskuse
16:30:26V. Stejskal0Diskuse
16:30:45Ing. M. Chládek0Diskuse
16:31:00V. Stejskal0Diskuse
16:31:263) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. prosince 2017 do 8. března 2018
16:31:26V. Stejskal0Předložení
16:31:502) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:31:50V. Stejskal0Předložení
16:32:26V. Stejskal0Diskuse
16:33:023) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. prosince 2017 do 8. března 2018
16:33:02V. Stejskal0Předložení
16:44:30D. Ottová1Diskuse
16:45:06V. Stejskal0Diskuse
16:45:52M. Bula1Diskuse
16:46:28V. Stejskal0Diskuse
16:46:50Host1Diskuse
16:53:14V. Stejskal0Diskuse
16:55:17J. Řehoř1Diskuse
16:56:51Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:57:26V. Stejskal0Diskuse
16:57:29Host1Diskuse
16:59:07M. Bula2Diskuse
17:00:27D. Ottová2Diskuse
17:01:23V. Stejskal0Diskuse
17:01:41D. Ottová2Diskuse
17:01:49J. Řehoř2Diskuse
17:03:08M. Bula3Diskuse
17:04:13D. Ottová2Diskuse
17:04:23V. Stejskal0Diskuse
17:04:47D. Ottová3Diskuse
17:05:35V. Stejskal0Diskuse
17:06:00B. Kuda1Diskuse
17:10:56V. Stejskal0Diskuse
17:11:14Host1Diskuse
17:12:51V. Stejskal0Diskuse
17:13:14M. Bula4Diskuse
17:13:24Host1Diskuse
17:15:08V. Stejskal0Diskuse
17:15:15M. Bula4Diskuse
17:17:22Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:18:14Host1Diskuse
17:19:34J. Řehoř1Diskuse
17:20:36Bc. L. Šindelář2Diskuse
17:20:48Ing. J. Palbuchta1Diskuse
17:27:24V. Stejskal0Diskuse
17:27:32Bc. L. Šindelář3Diskuse
17:28:26V. Stejskal0Diskuse
17:28:45Právník úřadu1Diskuse
17:30:24V. Stejskal0Diskuse
17:31:00Bc. L. Šindelář4Diskuse
17:31:56V. Stejskal0Diskuse
17:33:08Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:33:50Bc. F. Boček1Diskuse
17:35:11V. Stejskal0Diskuse
17:36:10Host1Diskuse
17:37:10V. Stejskal0Diskuse
17:37:51M. Bula5Diskuse
17:39:51Bc. F. Boček2Diskuse
17:40:40V. Stejskal0Diskuse
17:41:00B. Kuda2Diskuse
17:43:18V. Stejskal0Diskuse
17:43:33Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:44:08RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:44:53Host1Diskuse
17:47:47V. Stejskal0Diskuse
17:48:23Právník úřadu1Diskuse
17:48:47D. Ottová4Diskuse
17:49:40V. Stejskal0Diskuse
17:50:13Ing. M. Chládek0Diskuse
17:50:23Mgr. R. Procházka4Diskuse
17:50:53B. Kuda1Diskuse
17:51:19Mgr. R. Procházka5Diskuse
17:51:47M. Bula6Diskuse
17:52:44RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:53:23M. Bula7Diskuse
17:54:19RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:54:48M. Bula8Diskuse
17:56:02V. Stejskal0Diskuse
17:56:11Ing. M. Chládek0Diskuse
17:56:14M. Bula1Diskuse
17:56:54V. Stejskal0Diskuse
17:57:42B. Kuda2Diskuse
17:59:19V. Stejskal0Diskuse
17:59:35Ing. J. Palbuchta2Diskuse
18:01:38M. Bula9Diskuse
18:02:27V. Stejskal0Diskuse
18:02:40Vedoucí odboru1Diskuse
18:02:45D. Ottová5Diskuse
18:02:50M. Bula9Diskuse
18:03:53D. Ottová5Diskuse
18:04:52V. Stejskal0Diskuse
18:06:15M. Bula10Diskuse
18:07:05V. Stejskal0Diskuse
18:07:12Ing. M. Chládek0Diskuse
18:07:48V. Stejskal0Diskuse
18:08:30V. Stejskal0Diskuse
18:08:41Ing. M. Chládek0Diskuse
18:08:55V. Stejskal0Diskuse
18:09:204/1) 1. Dispozice - Třebětín u L. p.č. 129/157 a st. 412 - výmaz PP
18:09:20V. Stejskal0Předložení
18:09:44Vedoucí odboru1Předložení
18:10:19V. Stejskal0Diskuse
18:10:25Ing. M. Chládek0Diskuse
18:11:10V. Stejskal0Diskuse
18:11:314/2) 2. Dispozice - Trávník u Kladorub – prodej části p.č. 398, 29/2
18:11:31V. Stejskal0Předložení
18:11:33Vedoucí odboru1Předložení
18:12:23Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:12:42V. Stejskal0Diskuse
18:12:46Ing. M. Chládek0Diskuse
18:13:29V. Stejskal0Diskuse
18:13:494/3) 3. Dispozice - Keramika Letovice, spol. s r.o., – Letovice prodej pozemků
18:13:49V. Stejskal0Předložení
18:13:50Vedoucí odboru1Předložení
18:15:14Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:15:40J. Řehoř1Diskuse
18:16:10V. Stejskal0Diskuse
18:16:13Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:16:48V. Stejskal0Diskuse
18:16:58Vedoucí odboru1Diskuse
18:17:59V. Stejskal0Diskuse
18:18:07Ing. M. Chládek0Diskuse
18:19:10V. Stejskal0Diskuse
18:19:404/4) Žádost o převod pozemku státu do vlastnictví města
18:19:40V. Stejskal0Předložení
18:20:45Vedoucí odboru1Předložení
18:23:29V. Stejskal0Diskuse
18:23:32Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:23:42Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:57RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:25:23V. Stejskal0Diskuse
18:25:43Vedoucí odboru1Diskuse
18:26:07Vedoucí odboru1Diskuse
18:27:41V. Stejskal0Diskuse
18:27:45Ing. M. Chládek0Diskuse
18:28:19V. Stejskal0Diskuse
18:28:525/1) Rozpočtové opatření 2017
18:28:52V. Stejskal0Předložení
18:29:11Vedoucí odboru1Předložení
18:29:57V. Stejskal0Diskuse
18:30:02Ing. M. Chládek0Diskuse
18:30:17V. Stejskal0Diskuse
18:30:405/2) Hospodaření města za období 1-12/2017
18:30:40V. Stejskal0Předložení
18:30:42Vedoucí odboru1Předložení
18:31:40V. Stejskal0Diskuse
18:31:42Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:32:19Ing. J. Palbuchta1Diskuse
18:33:14V. Stejskal0Diskuse
18:33:18Ing. M. Chládek0Diskuse
18:34:02V. Stejskal0Diskuse
18:34:276/1) Rozpočtová opatření 1-4/2018
18:34:27V. Stejskal0Předložení
18:34:33Vedoucí odboru1Předložení
18:36:12V. Stejskal0Diskuse
18:36:18Ing. M. Chládek0Diskuse
18:36:37V. Stejskal0Diskuse
18:37:006/2) Rozpočtová opatření 5/2018 a 6/2018
18:37:00V. Stejskal0Předložení
18:37:00Vedoucí odboru1Předložení
18:38:50Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:39:03Vedoucí odboru1Diskuse
18:39:18V. Stejskal0Diskuse
18:39:21Ing. M. Chládek0Diskuse
18:39:27M. Bula1Diskuse
18:39:48Vedoucí odboru1Diskuse
18:39:53M. Bula1Diskuse
18:40:11V. Stejskal0Diskuse
18:40:15Ing. M. Chládek0Diskuse
18:40:48V. Stejskal0Diskuse
18:41:11V. Stejskal0Diskuse
18:41:12Ing. M. Chládek0Diskuse
18:41:15Vedoucí odboru1Předložení
18:41:22Ing. M. Chládek0Diskuse
18:41:40D. Ottová1Diskuse
18:42:32Vedoucí odboru1Diskuse
18:44:14V. Stejskal0Diskuse
18:44:29M. Bula2Diskuse
18:47:04V. Stejskal0Diskuse
18:48:46M. Bula3Diskuse
18:50:10V. Stejskal0Diskuse
18:50:23M. Bula3Diskuse
18:50:51Vedoucí odboru1Diskuse
18:53:31Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:54:45V. Stejskal0Diskuse
18:55:13Vedoucí odboru1Diskuse
18:55:57Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:56:33Vedoucí odboru1Diskuse
18:58:18V. Stejskal0Diskuse
18:59:14M. Bula4Diskuse
18:59:36Vedoucí odboru1Diskuse
19:00:21M. Bula4Diskuse
19:00:23Vedoucí odboru1Diskuse
19:00:28M. Bula4Diskuse
19:00:34Vedoucí odboru1Diskuse
19:00:55M. Bula4Diskuse
19:01:24Vedoucí odboru1Diskuse
19:01:47M. Bula4Diskuse
19:02:06Vedoucí odboru1Diskuse
19:02:13V. Stejskal0Diskuse
19:02:25Mgr. R. Musil1Diskuse
19:02:42V. Stejskal0Diskuse
19:03:00Vedoucí odboru1Diskuse
19:04:06V. Stejskal0Diskuse
19:04:33D. Ottová2Diskuse
19:05:09V. Stejskal0Diskuse
19:05:14M. Bula5Diskuse
19:06:21V. Stejskal0Diskuse
19:06:47M. Bula5Diskuse
19:07:15Vedoucí odboru1Diskuse
19:07:55V. Stejskal0Diskuse
19:07:58D. Ottová3Diskuse
19:08:17Ing. M. Chládek0Diskuse
19:08:53V. Stejskal0Diskuse
19:09:16V. Stejskal0Diskuse
19:09:52V. Stejskal0Diskuse
19:09:56Ing. M. Chládek0Diskuse
19:10:26V. Stejskal0Diskuse
19:10:47V. Stejskal0Diskuse
19:10:48Vedoucí odboru1Předložení
19:11:04V. Stejskal0Diskuse
19:11:05Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:12:12V. Stejskal0Diskuse
19:13:37Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:14:11Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:15:15V. Stejskal0Diskuse
19:15:48Bc. L. Šindelář2Diskuse
19:16:09V. Stejskal0Diskuse
19:17:11Bc. L. Šindelář3Diskuse
19:17:41Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:19:02V. Stejskal0Diskuse
19:19:12RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:19:28V. Stejskal0Diskuse
19:19:32Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:20:01V. Stejskal0Diskuse
19:20:06Ing. M. Chládek0Diskuse
19:20:40V. Stejskal0Diskuse
19:20:58V. Stejskal0Diskuse
19:21:00Vedoucí odboru1Předložení
19:21:14D. Ottová4Diskuse
19:21:37Vedoucí odboru1Diskuse
19:22:17V. Stejskal0Diskuse
19:22:18M. Bula6Diskuse
19:22:51V. Stejskal0Diskuse
19:22:52Vedoucí odboru1Diskuse
19:24:25M. Bula6Diskuse
19:25:04V. Stejskal0Diskuse
19:26:43Ing. M. Chládek0Diskuse
19:27:18V. Stejskal0Diskuse
19:27:39V. Stejskal0Diskuse
19:27:41Vedoucí odboru1Předložení
19:28:05V. Stejskal0Diskuse
19:28:13Ing. M. Chládek0Diskuse
19:28:51V. Stejskal0Diskuse
19:29:236/3) Rozpočtové opatření 7/2018
19:29:23V. Stejskal0Předložení
19:29:24Vedoucí odboru1Předložení
19:29:45V. Stejskal0Diskuse
19:29:49Ing. M. Chládek0Diskuse
19:30:16V. Stejskal0Diskuse
19:30:496/4) Veřejnoprávní smlouva ZŠ
19:30:49V. Stejskal0Předložení
19:30:54Vedoucí odboru1Předložení
19:32:07V. Stejskal0Diskuse
19:32:08RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:33:00Vedoucí odboru1Diskuse
19:33:18V. Stejskal0Diskuse
19:33:22Ing. M. Chládek0Diskuse
19:34:04V. Stejskal0Diskuse
19:34:23V. Stejskal0Diskuse
19:34:26Ing. M. Chládek0Diskuse
19:35:07V. Stejskal0Diskuse
19:35:26V. Stejskal0Diskuse
19:35:27Ing. M. Chládek0Diskuse
19:36:11V. Stejskal0Diskuse
19:36:29V. Stejskal0Diskuse
19:36:31Ing. M. Chládek0Diskuse
19:37:13V. Stejskal0Diskuse
19:37:427/501) Osadní výbor Podolí - doplnění člena
19:37:42V. Stejskal0Předložení
19:38:24Ing. M. Chládek0Diskuse
19:38:38V. Stejskal0Diskuse
19:38:597/502) Projekt Zdravé město a MA 21
19:38:59V. Stejskal0Předložení
19:39:08B. Kuda0Diskuse
19:43:23V. Stejskal0Diskuse
19:43:32Ing. M. Chládek0Diskuse
19:43:50V. Stejskal0Diskuse
19:44:12V. Stejskal0Diskuse
19:44:13Ing. M. Chládek0Diskuse
19:44:55V. Stejskal0Diskuse
19:45:14V. Stejskal0Diskuse
19:45:15Ing. M. Chládek0Diskuse
19:45:45V. Stejskal0Diskuse
19:46:128) Diskuse
19:46:12V. Stejskal0Předložení
19:46:16D. Ottová1Diskuse
19:46:45Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:47:28V. Stejskal0Diskuse
19:47:41Bc. F. Boček1Diskuse
19:48:30Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:49:09Bc. F. Boček2Diskuse
19:50:05V. Stejskal0Diskuse
19:50:14Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:51:19V. Stejskal0Diskuse
19:51:29Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:52:16V. Stejskal0Diskuse
19:52:23Ing. J. Palbuchta2Diskuse
19:56:11Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:56:28V. Stejskal0Diskuse
19:56:44Ing. J. Palbuchta2Diskuse
19:57:06B. Kuda1Diskuse
19:57:33Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:58:20E. Pařilová0Diskuse
19:59:15V. Stejskal0Diskuse