CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
23. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 06.09.2018 Predsedajúci: V. Stejskal
16:02:13Zahájení
16:04:051) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:04:05V. Stejskal0Předložení
16:04:43V. Stejskal0Předložení
16:05:55V. Stejskal0Předložení
16:07:20V. Stejskal0Předložení
16:08:002) Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Letovice
16:08:00V. Stejskal0Předložení
16:08:18B. Kuda0Diskuse
16:13:11V. Stejskal0Diskuse
16:13:543) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:13:54V. Stejskal0Předložení
16:13:59Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:29:51V. Stejskal0Diskuse
16:29:58Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:30:33Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:33:43Vedoucí odboru1Diskuse
16:35:39Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:35:42D. Ottová1Diskuse
16:36:26Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:37:32Vedoucí odboru1Diskuse
16:38:09Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:39:00V. Stejskal0Diskuse
16:39:24Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:39:41Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:40:52Mgr. R. Musil1Diskuse
16:41:32V. Stejskal0Diskuse
16:41:50Mgr. R. Musil1Diskuse
16:42:02M. Bula1Diskuse
16:42:17Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:42:22Vedoucí odboru1Diskuse
16:44:20Bc. L. Šindelář1Diskuse
16:44:32Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:44:41V. Stejskal0Diskuse
16:45:24Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:48:36Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:48:58Vedoucí odboru1Diskuse
16:51:11Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:51:38Vedoucí odboru1Diskuse
16:51:42Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:51:54Vedoucí odboru1Diskuse
16:53:19D. Ottová2Diskuse
16:53:22V. Stejskal0Diskuse
16:53:34Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:55:33Vedoucí odboru1Diskuse
16:55:48V. Stejskal0Diskuse
16:56:29D. Ottová2Diskuse
16:57:17V. Stejskal0Diskuse
16:58:00D. Ottová2Diskuse
16:58:14V. Stejskal0Diskuse
16:59:00B. Kuda0Diskuse
16:59:13V. Stejskal0Diskuse
16:59:32V. Stejskal0Diskuse
16:59:33B. Kuda0Diskuse
16:59:54V. Stejskal0Diskuse
17:00:164) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. 6. do 6. 9. 2018
17:00:16V. Stejskal0Předložení
17:14:03Mgr. F. Boček1Diskuse
17:14:50V. Stejskal0Diskuse
17:15:08RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:16:54V. Stejskal0Diskuse
17:17:02B. Kuda0Diskuse
17:17:15V. Stejskal0Diskuse
17:17:335/2) Dispozice - B KS p.č. 366/1 v k.ú. Letovice - Architektonika 3000 s.r.o.
17:17:33V. Stejskal0Předložení
17:18:04Vedoucí odboru1Předložení
17:24:34V. Stejskal0Diskuse
17:24:55B. Kuda1Diskuse
17:26:08Vedoucí odboru1Diskuse
17:27:09Mgr. F. Boček1Diskuse
17:27:34Vedoucí odboru1Diskuse
17:27:47J. Řehoř1Diskuse
17:28:57Host1Diskuse
17:30:29Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:30:47Host1Diskuse
17:31:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:32:01B. Kuda1Diskuse
17:32:36Host1Diskuse
17:32:51D. Ottová1Diskuse
17:33:34Host1Diskuse
17:34:24D. Ottová1Diskuse
17:35:03Host1Diskuse
17:36:13M. Bula1Diskuse
17:36:33Host1Diskuse
17:38:10V. Stejskal0Diskuse
17:38:23Vedoucí odboru1Diskuse
17:38:34V. Stejskal0Diskuse
17:38:42B. Kuda1Diskuse
17:39:38V. Stejskal0Diskuse
17:40:035/3) Dispozice - LV 2116 k.ú. Letovice - Papírny Brno a.s.
17:40:03V. Stejskal0Předložení
17:40:20Vedoucí odboru1Předložení
17:41:55V. Stejskal0Diskuse
17:42:04D. Ottová1Diskuse
17:43:05V. Stejskal0Diskuse
17:43:33Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:44:25Vedoucí odboru1Diskuse
17:45:02V. Stejskal0Diskuse
17:45:05D. Ottová2Diskuse
17:45:41V. Stejskal0Diskuse
17:46:38Vedoucí odboru1Diskuse
17:46:46Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:47:27Vedoucí odboru1Diskuse
17:47:43Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:47:50Vedoucí odboru1Diskuse
17:47:54Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:48:07Mgr. F. Boček1Diskuse
17:49:20Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:50:50Mgr. F. Boček2Diskuse
17:51:27Ing. J. Palbuchta1Diskuse
17:53:39Ing. J. Chloupek2Diskuse
17:54:41V. Stejskal0Diskuse
17:55:22RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:56:00V. Stejskal0Diskuse
17:56:06Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:56:39Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:57:02Vedoucí odboru1Diskuse
17:57:13Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:57:43V. Stejskal0Diskuse
17:58:44J. Řehoř1Diskuse
17:59:41Ing. J. Chloupek3Diskuse
18:00:50D. Ottová3Diskuse
18:02:22V. Stejskal0Diskuse
18:03:39Mgr. R. Musil1Diskuse
18:04:05V. Stejskal0Diskuse
18:06:04B. Kuda0Diskuse
18:06:31V. Stejskal0Diskuse
18:09:41Vedoucí odboru1Diskuse
18:15:25V. Stejskal0Diskuse
18:15:40J. Řehoř2Diskuse
18:16:06Ing. J. Chloupek3Diskuse
18:17:22J. Řehoř3Diskuse
18:18:49V. Stejskal0Diskuse
18:19:04J. Řehoř3Diskuse
18:19:27V. Stejskal0Diskuse
18:19:40Ing. J. Chloupek4Diskuse
18:20:11D. Ottová4Diskuse
18:21:00V. Stejskal0Diskuse
18:22:10Občan(ka) města1Diskuse
18:26:51V. Stejskal0Diskuse
18:26:54Vedoucí odboru1Diskuse
18:27:10V. Stejskal0Diskuse
18:27:16Občan(ka) města1Diskuse
18:27:45V. Stejskal0Diskuse
18:27:55Vedoucí odboru1Diskuse
18:28:42Občan(ka) města1Diskuse
18:31:00V. Stejskal0Diskuse
18:31:18B. Kuda0Diskuse
18:32:30V. Stejskal0Diskuse
18:33:035/4) Dispozice - odkup pozemků - Brišová - Zámecký park
18:33:03V. Stejskal0Předložení
18:33:08Vedoucí odboru1Předložení
18:34:03V. Stejskal0Diskuse
18:34:08B. Kuda0Diskuse
18:34:33Vedoucí odboru1Diskuse
18:35:10Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:35:30Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:36:50V. Stejskal0Diskuse
18:37:07RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:37:28Mgr. R. Musil1Diskuse
18:37:38Ing. J. Chloupek1Diskuse
18:38:12Mgr. R. Musil1Diskuse
18:38:39V. Stejskal0Diskuse
18:39:09B. Kuda0Diskuse
18:39:51V. Stejskal0Diskuse
18:40:105/5) Dispozice - Ing. Prchalová - odprodej pozemků areál Zámecký park
18:40:10V. Stejskal0Předložení
18:40:12Vedoucí odboru1Předložení
18:41:27V. Stejskal0Diskuse
18:41:36Vedoucí odboru1Diskuse
18:41:50V. Stejskal0Diskuse
18:41:56Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:42:20V. Stejskal0Diskuse
18:42:25B. Kuda0Diskuse
18:43:11V. Stejskal0Diskuse
18:43:345/6) Dispozice - Vavříček - Hotel Koupaliště
18:43:34V. Stejskal0Předložení
18:43:35Vedoucí odboru1Předložení
18:44:20V. Stejskal0Diskuse
18:44:35B. Kuda0Diskuse
18:44:56V. Stejskal0Diskuse
18:45:185/7) Dispozice - Kloudová, Popelka - odstoupení od smlouvy
18:45:18V. Stejskal0Předložení
18:45:415/8) Dispozice - Babolky směna p.č. 502/40 za p.č. 28/3 - p. Pelíšek
18:45:41V. Stejskal0Předložení
18:45:45Vedoucí odboru1Předložení
18:46:37V. Stejskal0Diskuse
18:46:50B. Kuda0Diskuse
18:47:59V. Stejskal0Diskuse
18:48:215/9) Dispozice - odkup pozemků k.ú. Dolní Smržov
18:48:21V. Stejskal0Předložení
18:48:24Vedoucí odboru1Předložení
18:49:32V. Stejskal0Diskuse
18:49:35Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:52:56V. Stejskal0Diskuse
18:52:57M. Bula1Diskuse
18:54:32V. Stejskal0Diskuse
18:54:40M. Bula1Diskuse
18:55:51V. Stejskal0Diskuse
18:56:07Ing. J. Palbuchta1Diskuse
18:57:50V. Stejskal0Diskuse
18:59:00B. Kuda0Diskuse
18:59:17V. Stejskal0Diskuse
18:59:38V. Stejskal0Diskuse
19:05:42V. Stejskal0Diskuse
19:06:50B. Kuda0Diskuse
19:06:54Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:07:51B. Kuda1Diskuse
19:08:05RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:08:29Vedoucí odboru1Diskuse
19:08:45V. Stejskal0Diskuse
19:08:50B. Kuda0Diskuse
19:09:35V. Stejskal0Diskuse
19:09:575/10) Dispozice - Janík, Kumštová, Vojáčková - studna - Babolky
19:09:57V. Stejskal0Předložení
19:10:00Vedoucí odboru1Předložení
19:10:44V. Stejskal0Diskuse
19:10:46Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:11:07Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:12:00V. Stejskal0Diskuse
19:12:14B. Kuda0Diskuse
19:12:28V. Stejskal0Diskuse
19:12:515/11) Dispozice - Jaroš - cyklostezka
19:12:51V. Stejskal0Předložení
19:12:53Vedoucí odboru1Předložení
19:14:55V. Stejskal0Diskuse
19:15:00B. Kuda0Diskuse
19:15:24V. Stejskal0Diskuse
19:15:465/12) Dispozice - Letovice p.č. 232/3 prodej
19:15:46V. Stejskal0Předložení
19:15:49Vedoucí odboru1Předložení
19:16:51V. Stejskal0Diskuse
19:17:28J. Řehoř1Diskuse
19:17:52Vedoucí odboru1Diskuse
19:17:58V. Stejskal0Diskuse
19:18:12M. Bula1Diskuse
19:18:53Vedoucí odboru1Diskuse
19:19:11M. Bula1Diskuse
19:19:14V. Stejskal0Diskuse
19:19:18Vedoucí odboru1Diskuse
19:20:01V. Stejskal0Diskuse
19:20:23Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:21:06M. Bula1Diskuse
19:21:33Mgr. N. Lorenčíková (Tajemník)1Diskuse
19:21:58V. Stejskal0Diskuse
19:22:30Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:23:24V. Stejskal0Diskuse
19:23:58RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:24:26V. Stejskal0Diskuse
19:24:30Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:24:46Vedoucí odboru1Diskuse
19:25:23Mgr. P. Novotný2Diskuse
19:26:07B. Kuda1Diskuse
19:26:37Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:27:53V. Stejskal0Diskuse
19:28:08B. Kuda0Diskuse
19:29:08V. Stejskal0Diskuse
19:29:16V. Stejskal0Diskuse
19:30:04V. Stejskal0Diskuse
19:30:20Host1Diskuse
19:31:48RNDr. P. Janoušek2Diskuse
19:32:23Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:32:41D. Ottová1Diskuse
19:33:02V. Stejskal0Diskuse
19:33:10B. Kuda0Diskuse
19:34:02V. Stejskal0Diskuse
19:34:26V. Stejskal0Diskuse
19:34:515/13) Dispozice - nájem p.č. 1109/6 k.ú. Třebětín u Letovic - Jílkovi
19:34:51V. Stejskal0Předložení
19:34:53Vedoucí odboru1Předložení
19:35:26V. Stejskal0Diskuse
19:35:28M. Bula1Diskuse
19:36:08Vedoucí odboru1Diskuse
19:36:44B. Kuda0Diskuse
19:36:50Vedoucí odboru1Diskuse
19:37:18M. Bula1Diskuse
19:37:26Vedoucí odboru1Diskuse
19:37:51M. Bula1Diskuse
19:37:57Vedoucí odboru1Diskuse
19:38:06V. Stejskal0Diskuse
19:38:08B. Kuda0Diskuse
19:38:37V. Stejskal0Diskuse
19:38:575/14) Dispozice - prodej části pozemků 1108 a 1006 v k.ú. Meziříčko - Věra Tomanová
19:38:57V. Stejskal0Předložení
19:38:58Vedoucí odboru1Předložení
19:39:31V. Stejskal0Diskuse
19:39:34B. Kuda0Diskuse
19:40:00V. Stejskal0Diskuse
19:40:225/15) Dispozice - prodej k.ú. Zboněk p.č. 243/1 a 243/2 - Těšitelky, Nečas
19:40:22V. Stejskal0Předložení
19:40:24Vedoucí odboru1Předložení
19:41:54V. Stejskal0Diskuse
19:41:58M. Bula1Diskuse
19:42:23Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:43:29V. Stejskal0Diskuse
19:43:32B. Kuda0Diskuse
19:44:01V. Stejskal0Diskuse
19:44:285/16) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Letovice - Král, Pevná
19:44:28V. Stejskal0Předložení
19:44:30Vedoucí odboru1Předložení
19:45:01V. Stejskal0Diskuse
19:45:07B. Kuda0Diskuse
19:45:25V. Stejskal0Diskuse
19:45:445/16) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Letovice - Král, Pevná
19:45:44V. Stejskal0Předložení
19:45:49M. Bula1Diskuse
19:46:31Vedoucí odboru1Diskuse
19:46:47M. Bula1Diskuse
19:46:59Vedoucí odboru1Diskuse
19:47:57V. Stejskal0Diskuse
19:48:015/17) Dispozice - předkupní právo - Zítka, Schwab
19:48:01V. Stejskal0Předložení
19:48:02Vedoucí odboru1Předložení
19:48:46V. Stejskal0Diskuse
19:48:51B. Kuda0Diskuse
19:49:09V. Stejskal0Diskuse
19:49:285/18) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 203 v k.ú. Třebětín u Letovic - Vrána
19:49:28V. Stejskal0Předložení
19:49:30Vedoucí odboru1Předložení
19:50:06V. Stejskal0Diskuse
19:50:10B. Kuda0Diskuse
19:50:28V. Stejskal0Diskuse
19:50:465/19) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 759/1 v k.ú. Novičí - Skála
19:50:46V. Stejskal0Předložení
19:50:47Vedoucí odboru1Předložení
19:51:42V. Stejskal0Diskuse
19:51:47B. Kuda0Diskuse
19:52:24V. Stejskal0Diskuse
19:52:435/20) Odstoupení od žádosti převodu práv J. Haška 1096/16
19:52:43V. Stejskal0Předložení
19:52:46Vedoucí odboru1Předložení
19:53:27V. Stejskal0Diskuse
19:53:33B. Kuda0Diskuse
19:53:53V. Stejskal0Diskuse
19:54:16V. Stejskal0Diskuse
19:54:22B. Kuda0Diskuse
19:54:47V. Stejskal0Diskuse
19:55:126/1) Hospodaření města 1-6/2018
19:55:12V. Stejskal0Předložení
19:55:22Vedoucí odboru1Předložení
19:55:43V. Stejskal0Diskuse
19:55:49B. Kuda0Diskuse
19:56:52V. Stejskal0Diskuse
19:57:136/2) Rozp. opatření - č. 18, 19, 21, 22 a 23
19:57:13V. Stejskal0Předložení
19:57:16Vedoucí odboru1Předložení
19:57:29V. Stejskal0Diskuse
19:57:36B. Kuda0Diskuse
19:58:08V. Stejskal0Diskuse
19:58:286/3) Rozpočtové opatření č. 20/2018 - MK Babolky
19:58:28V. Stejskal0Předložení
19:58:31Vedoucí odboru1Předložení
19:59:00V. Stejskal0Diskuse
19:59:05B. Kuda0Diskuse
19:59:36V. Stejskal0Diskuse
19:59:566/4) AFK- žádost i indiv. dotaci
19:59:56V. Stejskal0Předložení
19:59:58Vedoucí odboru1Předložení
20:01:02V. Stejskal0Diskuse
20:01:04Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:01:40Vedoucí odboru1Diskuse
20:01:53Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:02:39J. Bednář0Diskuse
20:02:59V. Stejskal0Diskuse
20:03:06B. Kuda0Diskuse
20:03:42V. Stejskal0Diskuse
20:04:006/5) Změna odpisového plánu CSSML
20:04:00V. Stejskal0Předložení
20:04:04Vedoucí odboru1Předložení
20:04:28V. Stejskal0Diskuse
20:04:35B. Kuda0Diskuse
20:05:11V. Stejskal0Diskuse
20:05:296/6) Rozpočtové opatření č. 24-AFK, CSSML, Chodník Pražská
20:05:29V. Stejskal0Předložení
20:05:31Vedoucí odboru1Předložení
20:05:59V. Stejskal0Diskuse
20:06:02M. Bula1Diskuse
20:06:32V. Stejskal0Diskuse
20:07:11M. Bula1Diskuse
20:07:15V. Stejskal0Diskuse
20:07:21M. Bula1Diskuse
20:07:27V. Stejskal0Diskuse
20:07:40M. Bula1Diskuse
20:07:54Vedoucí odboru1Diskuse
20:09:18M. Bula1Diskuse
20:09:26Vedoucí odboru1Diskuse
20:09:31M. Bula1Diskuse
20:09:44Vedoucí odboru1Diskuse
20:10:31Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:11:08V. Stejskal0Diskuse
20:11:32D. Ottová1Diskuse
20:12:21V. Stejskal0Diskuse
20:13:03Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:13:30V. Stejskal0Diskuse
20:14:18Vedoucí odboru1Diskuse
20:15:13Mgr. F. Boček1Diskuse
20:16:09V. Stejskal0Diskuse
20:17:16Mgr. R. Musil1Diskuse
20:17:49V. Stejskal0Diskuse
20:18:03Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:18:20Ing. J. Konůpková1Diskuse
20:19:00Vedoucí odboru1Diskuse
20:19:55Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:20:57Mgr. F. Boček1Diskuse
20:21:47V. Stejskal0Diskuse
20:22:26Mgr. F. Boček2Diskuse
20:23:01V. Stejskal0Diskuse
20:24:04RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:24:41Mgr. R. Procházka4Diskuse
20:25:02B. Kuda0Diskuse
20:25:42V. Stejskal0Diskuse
20:26:02V. Stejskal0Diskuse
20:26:14B. Kuda0Diskuse
20:26:47V. Stejskal0Diskuse
20:27:126/7) Smlouva o parkování osobních vozidel
20:27:12V. Stejskal0Předložení
20:27:18Ing. J. Palbuchta0Předložení
20:28:22M. Bula1Diskuse
20:30:25Vedoucí odboru1Diskuse
20:30:32M. Bula1Diskuse
20:31:07Vedoucí odboru1Diskuse
20:31:23M. Bula1Diskuse
20:32:18Ing. J. Palbuchta0Předložení
20:33:19M. Bula1Diskuse
20:34:29V. Stejskal0Diskuse
20:34:37B. Kuda1Diskuse
20:35:08D. Ottová1Diskuse
20:35:14Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:37:06Vedoucí odboru1Diskuse
20:37:32RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:39:03V. Stejskal0Diskuse
20:39:33Bc. L. Šindelář1Diskuse
20:40:18Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:42:28Bc. L. Šindelář2Diskuse
20:43:10V. Stejskal0Diskuse
20:43:47D. Ottová2Diskuse
20:45:56V. Stejskal0Diskuse
20:47:09Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:47:57V. Stejskal0Diskuse
20:48:28Bc. L. Šindelář1Diskuse
20:48:59RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:49:57B. Kuda1Diskuse
20:50:55Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:51:41M. Bula2Diskuse
20:54:11Mgr. F. Boček1Diskuse
20:54:56Bc. L. Šindelář3Diskuse
20:55:07V. Stejskal0Diskuse
20:56:56B. Kuda1Diskuse
20:57:46V. Stejskal0Diskuse
20:58:06V. Stejskal0Diskuse
20:59:14B. Kuda1Diskuse
20:59:30V. Stejskal0Diskuse
20:59:566/8) Rozpočtové opatření č. 25 - DOPAZ, dispozice
20:59:56V. Stejskal0Předložení
21:00:21Vedoucí odboru1Předložení
21:00:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:00:37Vedoucí odboru1Předložení
21:01:35V. Stejskal0Diskuse
21:01:37Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:02:06Vedoucí odboru1Diskuse
21:02:38V. Stejskal0Diskuse
21:02:43B. Kuda0Diskuse
21:03:14V. Stejskal0Diskuse
21:03:396/9) Rozpočtové opatření č. 26 - dispozice Prchalová
21:03:39V. Stejskal0Předložení
21:03:41Vedoucí odboru1Předložení
21:03:54V. Stejskal0Diskuse
21:03:59B. Kuda0Diskuse
21:04:30V. Stejskal0Diskuse
21:04:517) Plán rozvoje sportu Města Letovice
21:04:51V. Stejskal0Předložení
21:05:15Vedoucí odboru1Předložení
21:07:43V. Stejskal0Diskuse
21:08:18M. Bula1Diskuse
21:08:49Vedoucí odboru1Diskuse
21:09:01B. Kuda1Diskuse
21:10:12V. Stejskal0Diskuse
21:10:20Vedoucí odboru1Diskuse
21:11:22B. Kuda1Diskuse
21:11:30Vedoucí odboru1Diskuse
21:12:00Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:12:44Vedoucí odboru1Diskuse
21:13:33Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:13:40V. Stejskal0Diskuse
21:13:54B. Kuda1Diskuse
21:14:08V. Stejskal0Diskuse
21:14:308/101) Žádost MKS o změnu názvu muzea a knihovnu Zboněk
21:14:30V. Stejskal0Předložení
21:14:43Vedoucí odboru1Předložení
21:15:26V. Stejskal0Diskuse
21:15:30Bc. L. Šindelář1Diskuse
21:15:42Vedoucí odboru1Diskuse
21:15:52B. Kuda1Diskuse
21:17:02Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:17:47V. Stejskal0Diskuse
21:18:55B. Kuda2Diskuse
21:19:44Bc. L. Šindelář2Diskuse
21:20:32V. Stejskal0Diskuse
21:21:03Bc. L. Šindelář2Diskuse
21:21:13V. Stejskal0Diskuse
21:21:36B. Kuda1Diskuse
21:22:18D. Ottová1Diskuse
21:25:03V. Stejskal0Diskuse
21:25:33Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:25:38V. Stejskal0Diskuse
21:25:44B. Kuda2Diskuse
21:26:18V. Stejskal0Diskuse
21:26:41V. Stejskal0Diskuse
21:26:52B. Kuda2Diskuse
21:27:33V. Stejskal0Diskuse
21:27:55V. Stejskal0Diskuse
21:27:59B. Kuda2Diskuse
21:28:42V. Stejskal0Diskuse
21:29:058/102) Odměny neuvolněným zastupitelům
21:29:05V. Stejskal0Předložení
21:29:12Vedoucí odboru1Předložení
21:30:15V. Stejskal0Diskuse
21:30:22B. Kuda0Diskuse
21:30:38V. Stejskal0Diskuse
21:30:57V. Stejskal0Diskuse
21:30:58B. Kuda0Diskuse
21:32:18V. Stejskal0Diskuse
21:32:41V. Stejskal0Diskuse
21:32:43B. Kuda0Diskuse
21:33:24V. Stejskal0Diskuse
21:33:478/103) Dotace 2018
21:33:47V. Stejskal0Předložení
21:33:54Vedoucí odboru1Předložení
21:35:02V. Stejskal0Diskuse
21:35:14Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:35:46V. Stejskal0Diskuse
21:36:07D. Ottová1Diskuse
21:36:33V. Stejskal0Diskuse
21:36:51Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:37:40Vedoucí odboru1Diskuse
21:37:52Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:38:23Vedoucí odboru1Diskuse
21:38:33Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:38:48Vedoucí odboru1Diskuse
21:38:50B. Kuda1Diskuse
21:39:20V. Stejskal0Diskuse
21:39:24B. Kuda0Diskuse
21:39:55V. Stejskal0Diskuse
21:40:19V. Stejskal0Diskuse
21:40:50B. Kuda0Diskuse
21:41:28V. Stejskal0Diskuse
21:41:49V. Stejskal0Diskuse
21:41:53B. Kuda0Diskuse
21:42:45V. Stejskal0Diskuse
21:42:51V. Stejskal0Diskuse
21:42:52Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:43:09V. Stejskal0Diskuse
21:43:36V. Stejskal0Diskuse
21:43:38B. Kuda0Diskuse
21:44:35V. Stejskal0Diskuse
21:44:56V. Stejskal0Diskuse
21:44:59B. Kuda0Diskuse
21:45:53V. Stejskal0Diskuse
21:46:15V. Stejskal0Diskuse
21:46:17B. Kuda0Diskuse
21:47:00V. Stejskal0Diskuse
21:47:20V. Stejskal0Diskuse
21:47:21B. Kuda0Diskuse
21:48:318/201) Společná zařízení KPÚ Babolky
21:48:31V. Stejskal0Předložení
21:48:51Vedoucí odboru1Předložení
21:50:12V. Stejskal0Diskuse
21:50:18B. Kuda0Diskuse
21:50:29V. Stejskal0Diskuse
21:50:478/202) Žádost o předání pozemků ve vlastnictví ČR - ŘSD
21:50:47V. Stejskal0Předložení
21:50:54Vedoucí odboru1Předložení
21:52:38V. Stejskal0Diskuse
21:52:43B. Kuda0Diskuse
21:52:58V. Stejskal0Diskuse
21:53:178/203) Smlouva I. o účasti města na financování ČOV
21:53:17V. Stejskal0Předložení
21:53:22Vedoucí odboru1Předložení
21:54:36V. Stejskal0Diskuse
21:54:42B. Kuda0Diskuse
21:55:02V. Stejskal0Diskuse
21:55:228/204) Smlouva II. o účasti města na financování ČOV
21:55:22V. Stejskal0Předložení
21:55:24Vedoucí odboru1Předložení
21:56:32V. Stejskal0Diskuse
21:56:33M. Bula1Diskuse
21:57:20Vedoucí odboru1Diskuse
21:59:58M. Bula1Diskuse
22:00:21Vedoucí odboru1Diskuse
22:01:03M. Bula1Diskuse
22:01:49Vedoucí odboru1Diskuse
22:03:18V. Stejskal0Diskuse
22:03:43D. Ottová1Diskuse
22:04:09Vedoucí odboru1Diskuse
22:04:47Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:06:25D. Ottová1Diskuse
22:06:59Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:08:02Mgr. P. Novotný1Diskuse
22:08:20Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:08:59Vedoucí odboru1Diskuse
22:11:46V. Stejskal0Diskuse
22:12:10Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:12:14Ing. J. Palbuchta1Diskuse
22:12:21V. Stejskal0Diskuse
22:12:23B. Kuda0Diskuse
22:12:44V. Stejskal0Diskuse
22:13:098/301) Změna zástavbové studie Komenského
22:13:09V. Stejskal0Předložení
22:13:26Vedoucí odboru1Předložení
22:19:02Bc. L. Šindelář1Diskuse
22:19:19Vedoucí odboru1Diskuse
22:22:06V. Stejskal0Diskuse
22:22:11Vedoucí odboru1Diskuse
22:22:29D. Ottová1Diskuse
22:23:14Vedoucí odboru1Diskuse
22:25:58V. Stejskal0Diskuse
22:26:26B. Kuda0Diskuse
22:26:50V. Stejskal0Diskuse
22:27:118/501) Komunitní plánování 2018
22:27:11V. Stejskal0Předložení
22:27:21B. Kuda0Diskuse
22:30:36V. Stejskal0Diskuse
22:30:39Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:31:52B. Kuda0Diskuse
22:32:18V. Stejskal0Diskuse
22:32:23Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:32:45V. Stejskal0Diskuse
22:33:06V. Stejskal0Diskuse
22:33:08B. Kuda0Diskuse
22:33:22Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:33:34V. Stejskal0Diskuse
22:33:52V. Stejskal0Diskuse
22:33:55Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:34:25V. Stejskal0Diskuse
22:34:529) Diskuse
22:34:52V. Stejskal0Předložení
22:35:02M. Bula1Diskuse
22:35:45V. Stejskal0Diskuse
22:35:58Vedoucí odboru1Diskuse
22:36:09M. Bula1Diskuse
22:36:45V. Stejskal0Diskuse
22:37:14Mgr. P. Novotný1Diskuse
22:38:04V. Stejskal0Diskuse
22:38:10J. Řehoř1Diskuse
22:38:59V. Stejskal0Diskuse
22:40:08M. Bula2Diskuse
22:40:56V. Stejskal0Diskuse
22:43:24Ing. J. Palbuchta1Diskuse
22:45:50V. Stejskal0Diskuse
22:45:52B. Kuda1Diskuse
22:51:31V. Stejskal0Diskuse